Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies můžeme nazvat textovými soubory, které jsou při procházení dané internetové stránky uloženy na váš počítač nebo mobilní zařízení. Tyto soubory si po určitou dobu pamatují, co jste na těchto stránkách dělali, např. které produkty a které kategorie jste navštívili, vaše přihlášení, jazyk a jiné zobrazovací reference. Když později znovu navštívíte tyto stránky, prohlížeč pošle uleženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si předtím uložil. Díky tomu nemusíte tyto údaje zadávat znovu a můžeme vám usnadnit procházení na našich stránkách.

Soubory cookies využíváme především k:

Ukládání produktů v nákupním košíku, ukládání informací o pohybu návštěvníka skrz stránky (např. pro zjištění nejnavštěvovanějších stránek), uložení údajů o nastavení návštěvníka na stránce, např. výběr jazyka, zvolený počet produktů na stránce, přihlášení návštěvníka a další personalizovaný obsah návštěvníka.

Cookies nepoužíváme ke sběru osobních a citlivých údajů. Pouze může dojít k propojení informací uložených v cookies s osobními údaji získanými při registraci na stránkách.

Mohu ukládání souborů cookies do mého zařízení nějak zabránit?

Můžete, pokud si před návštěvou daných stránek změníte nastavení svého prohlížeče. Postačí si spustit funkci anonymního prohlížení. Nebo si můžete v historii prohlížeče smazat zpětně soubory cookie.

Děkujeme.

logo kolorita menu

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Cookies nejsou přímo vázány na naše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují naše přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů. Vzhledem k tomu, že informace které jsou takto shromažďovány a odesílány, obvykle vypovídají o jednání a chování uživatelů, přikročila EU k restriktivnějšímu přístupu a změnila postup při zavádění cookies z principu opt-out na opt-in. Doposud stačilo, aby dotčený účastník či uživatel byl jasně a úplně informován v souladu se směrnicí 95/46/ES, mimo jiné o účelech zpracování, a aby mu bylo správcem údajů umožněno odmítnout takové zpracování.

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, která novelizovala čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, došlo k posílení ochrany uživatelů internetu, neboť se vyžaduje poskytnutí informací a získání souhlasu uživatele ještě předtím, než bude cookie uložena či bude získán přístup k již uchovávaným informacím v počítači uživatele. Jde tedy o přechod z režimu „opt-out“ na režim „opt-in“. Tato úprava byla zohledněna novelou zákona o elektronických komunikacích ve znění zákona č. 468/2011 Sb.

Souhlas musí být informovaný. To znamená, že uživateli musí být poskytnuta jasná, srozumitelná a úplná informace o zpracování údajů dle směrnice 95/46/ES, zejména pak o účelu zpracování. Tato informace musí být poskytnuta přímo uživateli a rozhodně nepostačuje, pokud je informace uživatelům dostupná někde na internetových stránkách, kde by si ji museli sami vyhledat.

Souhlas také musí být odvolatelný. Problematika získání a odvolání souhlasu je podrobně popsána ve stanovisku poradního orgánu Evropské komise – Pracovní skupiny pro ochranu údajů (WP29), URL adresa č. 2/2010 z 22. června 2010 k internetové reklamě zaměřené na chování.

Souhlas není potřeba, pokud jsou cookies využívány pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací, nebo nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel služeb informační společnosti zajistit služby, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal.

Pracovní skupina WP29 dne 7. června 2012 přijala stanovisko URL adresa č. 4/2012 k interpretaci a uplatňování výjimek z povinného souhlasu uživatelů internetu. Konkrétně tedy jde o aplikaci čl. 5 odst. 3 Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích.

15. června 2012